Date: 21-Sep-2020

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT
FLOOD METEOROLOGICAL CENTRE, BIJU PATNAIK AIRPORT, BHUBANESWAR
TELE:596010, 2596116, e-Mail:imdbbsr@ori.nic.in

Hydromet Bulletin (IMD)


Gauge Reservoir RiverDischarge TravelTime About
Reservoirs
About
GaugeSites
Back to Top

Rainfall Scenario on 21-Sep-2020
Rainfall in mm during past 24hrs ending at 08:30 hrs of corressponding date
Sl
No
Rain Gauge Station RainFall
on
21-Sep-20
Sep-2020 Statistics Monsoon Rainfall (2020)
Rainy
Days
Avg.
RF
Max.
RF
Jun Jul Aug Sep Oct Total
. BAITARANI Basin
 1   ANANDAPUR 60.2 8 6.5 60.2 216.2 195.4 681.6 136.4 - 1229.6
 2   AKHUAPADA 7.6 7 4.5 53.4 273.8 288.4 650.6 94.4 - 1307.2
 3   CHAMPUA 1.8 7 6.2 56.2 237.4 121.8 601.8 130.4 - 1091.4
 4   KEONJHARGARH 2.2 10 4.7 53.0 239.4 243.0 575.5 99.6 - 1157.5
 5   SWAMPATNA 25.4 7 4.9 36.0 367.8 125.6 610.8 103.0 - 1207.2
 6   THAKURMUNDA 8.8 7 2.3 12.0 558.9 254.5 534.6 48.6 - 1396.6
 7   CHANDABALI 29.3 5 2.3 29.3 126.0 97.8 751.5 48.2 - 1023.5
 8   JOSHIPUR 21.0 7 4.9 29.2 219.3 175.0 401.6 102.8 - 898.7
 9   JHUMPURA 7.4 9 6.5 35.2 222.6 165.0 563.4 136.6 - 1087.6
 10   KARANJIA 8.0 7 3.9 19.0 204.0 98.0 493.7 81.0 - 876.7
 11   RAJKANIKA 42.0 3 2.6 42.0 170.0 118.0 686.0 49.0 - 1023.0
 12   SALANDI 3.0 4 0.8 5.0 223.0 299.0 411.0 16.0 - 949.0
 13   GHATAGAON 5.6 8 3.9 44.2 211.6 121.8 564.6 81.8 - 979.8
. BURHABALANGA Basin
 1   CHANDANPUR 34.6 9 9.9 69.6 449.2 167.8 779.6 208.6 - 1605.2
 2   BALASORE 20.4 9 6.6 26.8 204.3 192.3 549.5 138.1 - 1084.2
 3   BALIMUNDALI 32.6 6 4.6 32.6 244.2 269.8 634.2 96.4 - 1244.6
 4   BARIPADA 31.8 9 8.2 47.0 389.2 224.6 660.2 171.2 - 1445.2
 5   JAIPUR 12.0 10 2.9 33.6 278.6 191.2 609.0 61.6 - 1140.4
 6   NH5-GOVINDAPUR 28.0 7 3.4 28.0 166.6 101.0 394.0 70.8 - 732.4
 7   BONTH 20.0 5 8.1 98.0 106.0 65.0 602.0 170.0 - 943.0
 8   NILAGIRI 14.0 6 3.1 38.0 179.0 88.4 442.4 66.0 - 775.8
 9   SORO 10.0 4 0.9 10.0 194.0 175.0 362.0 19.0 - 750.0
 10   UDALA 19.2 7 4.9 46.0 273.2 115.4 504.4 103.8 - 996.8
 11   BANGIRIPOSHI 24.8 8 4.9 24.8 398.6 159.9 557.8 102.4 - 1218.7
. INDRAVATI Basin
 1   INDRAVATI 31.8 13 9.7 56.2 195.6 237.1 694.0 194.8 - 1321.5
 2   NAWRANGPUR 112.4 13 12.2 112.4 214.7 343.2 644.0 256.8 - 1458.7
. KOLAB Basin
 1   JEYPORE 43.4 14 8.8 43.4 81.9 75.8 705.6 184.3 - 1047.6
 2   KOLAB 6.0 12 4.1 12.5 95.4 114.6 424.4 86.2 - 720.6
 3   BALIMELA 24.0 12 6.0 24.0 224.0 532.0 1218.0 126.0 - 2100.0
 4   UMERKOT 6.2 12 5.3 27.2 235.6 364.8 357.2 112.0 - 1069.6
 5   KORAPUT 6.0 13 11.7 49.0 65.2 28.4 494.8 245.4 - 833.8
 6   POTTANGI 0.0 7 4.3 42.0 300.1 348.8 196.9 90.2 - 936.0
 7   MALKANGIRI 6.0 12 11.5 62.2 69.6 114.6 903.2 240.6 - 1328.0
 8   JALAPUT 20.0 9 7.6 32.0 0.0 215.7 454.1 151.6 - 821.4
. LOWER BRAHMANI Basin
 1   ALTUMA 6.0 13 3.6 16.8 313.8 223.6 667.6 74.8 - 1279.8
 2   JENAPUR 22.2 7 4.5 22.2 88.5 150.4 426.4 81.8 - 747.1
 3   TALCHER 20.0 8 4.8 29.2 385.6 305.2 561.6 101.0 - 1353.4
 4   ANGUL 44.6 10 4.3 44.6 224.0 147.2 477.2 91.2 - 939.6
 5   CHHENDIPADA 6.8 6 4.2 42.4 127.6 153.6 371.6 88.2 - 741.0
 6   DHENKANAL 15.1 4 0.9 15.1 144.2 170.5 653.9 19.5 - 988.1
 7   HINDOL 42.2 7 4.4 42.2 443.4 136.0 523.8 91.8 - 1195.0
 8   KAMAKSHYANAGAR 4.2 7 2.9 14.3 271.8 207.2 582.1 61.3 - 1122.4
 9   NAKTIDUEL 3.0 5 1.7 14.0 254.0 180.5 670.7 36.0 - 1141.2
 10   TELKOI 7.0 6 2.9 25.0 476.4 216.8 1018.0 59.9 - 1771.1
 11   SUKINDA 18.2 6 3.1 18.2 201.7 204.6 572.3 65.8 - 1044.4
. LOWER MAHANADI Basin
 1   ALIPINGAL 4.0 7 0.5 4.0 202.6 198.0 639.8 11.4 - 1051.8
 2   ATHAMALIK 16.0 4 5.3 70.6 264.6 344.0 654.8 110.8 - 1374.2
 3   BARMUL 23.0 4 3.4 39.4 329.2 160.0 434.0 71.2 - 994.4
 4   BELGAON 68.4 4 4.2 68.4 308.2 121.2 288.0 87.6 - 805.0
 5   BHUBANESWAR 43.7 10 3.9 43.7 87.6 133.9 590.9 82.0 - 894.4
 6   BURLA 24.0 6 3.4 24.8 360.0 361.8 690.0 72.0 - 1483.8
 7   CUTTACK 2.0 6 2.6 41.4 205.4 150.0 396.6 53.6 - 805.6
 8   HIRAKUD 18.4 4 2.6 22.0 261.9 242.6 590.2 54.4 - 1149.1
 9   KANTAMAL 55.0 9 5.5 55.0 484.8 406.4 636.8 114.4 - 1642.4
 10   KESINGA 59.8 7 5.2 59.8 369.0 329.2 321.8 108.2 - 1128.2
 11   KHAIRMAL 72.2 5 5.0 72.2 159.8 240.0 756.6 105.6 - 1262.0
 12   MUNDALI 0.8 7 2.6 15.8 228.0 101.4 513.0 54.6 - 897.0
 13   NARAJ 2.6 10 1.9 10.6 166.0 100.4 442.4 39.4 - 748.2
 14   NIMAPARA 5.2 10 3.6 27.4 81.2 152.4 671.4 76.0 - 981.0
 15   PARADEEP 59.4 11 4.3 59.4 125.4 229.5 574.2 90.2 - 1019.3
 16   PHULBANI 55.0 15 13.1 55.0 383.6 404.6 839.8 274.2 - 1902.2
 17   PURI 6.9 11 1.5 12.6 159.0 142.4 305.3 31.3 - 638.0
 18   SALEBHATA 43.4 6 4.0 43.4 219.0 247.6 708.2 84.6 - 1259.4
 19   TIKERPARA 38.6 8 6.1 38.6 335.6 118.0 472.0 129.0 - 1054.6
 20   ATHAGARH 6.0 6 1.9 15.0 168.0 255.0 744.0 39.0 - 1206.0
 21   BOLANGIR 25.6 5 5.7 34.6 297.4 189.0 484.0 120.4 - 1090.8
 22   BALIGUDA 26.0 10 8.3 39.0 203.0 388.0 475.0 175.0 - 1241.0
 23   BANAPUR 28.0 6 6.4 66.0 158.0 156.0 187.0 134.0 - 635.0
 24   BARGARH 3.2 6 2.9 32.4 303.0 230.8 588.6 60.4 - 1182.8
 25   BHAWANIPATNA 54.0 10 7.0 54.0 295.2 249.6 218.2 146.0 - 909.0
 26   BIJEPUR 13.0 4 3.2 34.0 283.6 184.0 683.2 68.0 - 1218.8
 27   BINIKA 32.2 2 1.8 32.2 91.3 140.2 599.5 37.5 - 868.5
 28   BOUDHRAJ 28.0 5 4.5 38.2 168.6 295.9 640.3 94.7 - 1199.5
 29   DASPALLA 30.2 7 8.0 52.8 199.2 136.5 462.8 168.4 - 966.9
 30   DUNGURIPALI 35.0 4 4.7 35.0 184.0 166.3 756.0 99.0 - 1205.3
 31   GOP 3.1 3 0.9 9.1 61.1 84.1 554.5 18.3 - 718.0
 32   HARBHANGA 42.0 9 5.7 42.0 171.0 264.0 449.0 120.0 - 1004.0
 33   JUNAGARH 60.0 11 10.0 60.0 245.0 201.0 315.2 210.0 - 971.2
 34   KAKATPUR 6.2 7 1.8 16.0 88.7 165.5 572.6 38.4 - 865.2
 35   KHANDAPADA 47.0 8 6.4 47.0 284.6 247.4 334.8 133.8 - 1000.6
 36   KOMNA 35.2 6 6.7 54.0 365.7 313.9 413.7 141.4 - 1234.7
 37   LANJIGARH 87.6 8 8.3 87.6 265.2 269.4 242.0 175.0 - 951.6
 38   MADANPUR RAMPUR 78.0 9 6.6 78.0 313.0 294.0 423.0 138.0 - 1168.0
 39   NARASINGHPUR 33.0 6 4.7 34.0 230.0 122.0 473.0 99.0 - 924.0
 40   NAYAGARH 30.1 6 4.1 30.1 256.1 230.8 272.1 85.7 - 844.7
 41   PADMAPUR 61.0 3 4.6 61.0 148.8 126.0 578.5 96.0 - 949.3
 42   PAIKAMAL 36.0 4 3.8 36.0 408.0 163.0 595.0 80.0 - 1246.0
 43   PATNAGARH 48.6 5 8.1 94.0 332.3 312.0 483.0 169.6 - 1296.9
 44   PIPLI 25.0 3 2.1 25.0 104.3 96.4 618.0 45.0 - 863.7
 45   RAIRAKHOL 19.0 10 3.8 26.0 234.5 440.7 645.7 80.7 - 1401.6
 46   RANPUR 34.6 8 4.7 34.6 176.8 100.6 320.2 94.6 - 692.2
 47   SAMBALPUR 9.7 9 3.6 31.8 365.4 226.1 545.3 75.2 - 1212.0
 48   SOHELLA 22.0 2 1.8 22.0 240.4 422.6 549.0 38.0 - 1250.0
 49   SONEPUR 93.8 5 6.1 93.8 150.0 217.6 718.0 128.2 - 1213.8
 50   TITLAGARH 56.4 4 2.9 56.4 354.2 371.4 389.9 60.7 - 1176.2
 51   TANGI 14.0 4 2.1 17.2 186.6 134.2 257.0 43.2 - 621.0
 52   KENDRAPARA 10.0 4 1.1 10.0 219.7 169.0 809.4 21.0 - 1219.1
 53   TUREIKELA 14.5 4 1.6 14.5 223.5 227.8 249.0 32.5 - 732.8
 54   KHARIAR 75.2 4 5.1 75.2 232.0 263.2 423.4 106.0 - 1024.6
 55   TIKABALI 19.0 11 7.8 36.0 214.0 222.2 379.0 163.0 - 978.2
 56   JAIPATNA 27.0 9 8.6 45.0 299.0 302.0 444.0 180.0 - 1225.0
 57   ARMPUR 0.2 12 5.4 45.0 139.6 303.6 474.6 112.8 - 1030.6
 58   PADMAVATI 14.2 6 4.1 32.8 182.0 277.0 425.4 85.0 - 969.4
 59   PATAMUNDAI 20.0 6 2.6 22.0 105.0 94.0 730.0 52.0 - 981.0
 60   R.K.NAGAR 7.8 4 2.2 22.8 230.2 149.8 585.3 46.8 - 1012.1
. RUSHIKULYA Basin
 1   BERHAMPUR 48.4 7 6.2 59.3 194.4 180.6 145.6 130.1 - 650.7
 2   GOPALPUR 18.2 8 2.4 20.6 130.0 105.1 159.5 50.4 - 445.0
 3   MADHABARIDA 62.8 7 5.1 62.8 195.0 246.8 225.6 108.0 - 775.4
 4   PURUSHOTTAMPUR 28.8 6 3.7 28.8 173.2 155.4 212.4 78.4 - 619.4
 5   SORADA 25.4 10 8.6 48.8 213.2 211.2 167.0 180.4 - 771.8
 6   ASKA 19.4 13 9.7 42.2 238.4 203.2 152.7 202.9 - 797.2
 7   CHHATRAPUR 25.4 6 3.4 25.4 45.0 94.0 120.0 71.0 - 330.0
 8   BHANJANAGAR 63.0 6 6.2 63.0 222.0 208.0 285.0 130.0 - 845.0
 9   DARINGIBADI 33.0 14 8.3 36.0 232.0 330.8 332.0 165.0 - 1059.8
. SUBERNAREKHA Basin
 1   FEKOGHAT 26.0 5 4.2 33.8 190.2 200.6 541.8 88.8 - 1021.4
 2   GHATSILA 6.0 9 3.3 20.0 191.4 169.0 387.6 69.8 - 817.8
 3   JAMSHEDPUR 0.0 7 5.9 44.0 450.3 582.1 733.5 122.8 - 1888.7
 4   JAMSOLAGHAT 63.8 11 8.4 63.8 399.4 197.0 445.4 176.4 - 1218.2
 5   RAJGHAT 50.0 8 9.4 50.0 237.2 180.2 469.8 197.8 - 1085.0
 6   RANCHI 6.4 9 8.0 56.0 221.6 231.5 446.0 152.3 - 1051.4
 7   BHOGRAI 20.0 8 6.8 53.2 177.6 82.3 372.7 142.6 - 775.2
 8   JALESWAR 17.0 9 3.9 27.0 225.4 107.0 474.0 82.0 - 888.4
 9   RAIRANGPUR 9.4 7 3.7 26.0 222.4 177.2 482.6 74.4 - 956.6
 10   TIRING 4.2 4 1.5 11.6 234.6 139.8 323.7 30.4 - 728.5
. UPPER BRAHMANI Basin
 1   PANPOSH 22.6 8 8.8 75.6 421.6 258.4 527.2 184.8 - 1392.0
 2   RENGALI 1.2 7 4.8 46.0 210.9 214.6 873.8 101.4 - 1400.7
 3   BARKOTE 12.8 6 3.3 30.6 400.6 280.6 916.4 69.8 - 1667.4
 4   DEOGARH 18.0 6 5.0 61.0 315.4 217.0 670.4 104.8 - 1307.6
 5   LAHUNIPADA 0.0 3 3.3 36.3 225.7 233.5 629.7 68.3 - 1157.2
 6   PALLAHARA 1.0 5 3.4 39.0 238.0 271.2 663.8 71.0 - 1244.0
 7   RAJGANGPUR 17.2 7 5.2 77.8 336.5 114.4 491.2 108.8 - 1050.9
 8   REMAL 2.0 7 5.7 56.0 341.6 301.0 684.0 119.4 - 1446.0
. UPPER MAHANADI Basin
 1   ANDHIYAKORE 30.0 7 5.8 59.2 340.6 283.2 384.9 121.2 - 1129.9
 2   BAIKUNTHAPUR 0.0 7 2.2 20.0 272.2 247.2 307.0 47.0 - 873.4
 3   BANGODAM 2.0 10 4.4 38.4 334.4 269.2 418.4 92.2 - 1114.2
 4   BASANTPUR 23.2 6 4.0 39.0 282.0 253.4 665.4 83.4 - 1284.2
 5   BAMANDIHI 63.0 3 3.9 63.0 164.2 331.0 669.2 81.0 - 1245.4
 6   CHAMPA 65.8 6 5.3 65.8 199.2 292.2 801.4 110.2 - 1403.0
 7   DEOGAON 23.6 11 10.8 58.0 502.2 258.4 1007.0 227.6 - 1995.2
 8   DHARAMJAYGARH 7.8 7 7.3 45.6 390.8 226.2 545.0 152.8 - 1314.8
 9   GHATORA 52.2 7 4.8 52.2 220.8 276.8 568.6 101.0 - 1167.2
 10   GHORARI 2.0 3 0.8 9.0 22.2 200.6 242.6 16.2 - 481.6
 11   JAMADARPALLI 8.8 5 2.7 21.6 377.0 288.6 717.2 56.2 - 1439.0
 12   JAGDALPUR 21.8 12 11.6 78.0 205.2 228.3 335.4 231.6 - 1000.5
 13   JHARSUGUDA 3.0 6 6.0 59.0 447.7 232.9 681.5 126.4 - 1488.5
 14   KORBA 3.4 12 3.6 26.4 598.6 466.2 460.8 76.4 - 1602.0
 15   KURUBHATTA 19.4 9 9.1 85.8 233.4 295.2 488.2 190.0 - 1206.8
 16   MANINDRAGARH 0.0 6 2.0 25.8 211.6 258.0 563.6 42.4 - 1075.6
 17   NANDAGHAT 43.2 5 3.5 43.2 267.6 219.2 465.4 72.8 - 1025.0
 18   PENDRAROAD 1.4 6 1.1 13.3 317.8 335.5 466.3 22.5 - 1142.1
 19   PARMANPUR 2.4 5 4.3 51.4 377.2 323.0 591.2 90.2 - 1381.6
 20   RAIPUR 13.4 11 4.7 29.2 325.1 378.7 469.6 99.6 - 1273.0
 21   RAJIM 2.4 8 4.5 28.4 338.2 205.8 451.2 94.8 - 1090.0
 22   SANKARA 16.4 8 4.4 43.8 241.0 251.6 510.0 93.2 - 1095.8
 23   SARADIHI 40.0 3 5.7 60.0 196.4 215.0 552.0 119.0 - 1082.4
 24   SEORINARAYAN 16.8 7 3.9 34.0 337.4 352.2 740.6 81.4 - 1511.6
 25   SURAJGARH 49.2 7 6.3 57.6 332.0 383.8 854.4 132.8 - 1703.0
 26   SUNDERGARH 8.2 8 3.4 36.0 633.8 214.8 652.8 70.7 - 1572.1
 27   SIMGA 44.8 6 3.2 44.8 257.6 313.0 523.0 67.0 - 1160.6
 28   TARAPUR 92.0 5 13.0 114.0 207.8 329.0 554.0 272.0 - 1362.8
 29   THETTANG 22.0 7 14.0 105.0 391.6 364.8 527.0 294.2 - 1577.6
 30   BORANDA 7.0 5 3.3 24.4 312.8 258.4 430.0 69.0 - 1070.2
 31   HEMGIRI 25.0 8 4.7 29.4 368.2 235.0 760.8 98.8 - 1462.8
 32   JAMANKIRA 17.0 6 3.8 42.0 148.4 253.6 634.6 80.2 - 1116.8
 33   KELO 27.0 8 9.1 70.8 394.8 294.2 732.4 191.6 - 1613.0
 34   KUCHINDA 12.8 7 7.5 52.0 543.8 336.6 648.7 157.8 - 1686.9
 35   MAHULPALI 18.4 7 7.6 82.6 657.2 171.2 555.0 158.8 - 1542.2
 36   RAMPUR 19.2 7 3.5 19.2 221.0 367.8 772.2 72.6 - 1433.6
 37   NAWAPARA 9.0 9 4.1 34.0 278.8 157.8 333.0 85.0 - 854.6
 38   AMBABHONA 36.0 3 3.5 36.0 260.8 283.0 681.9 73.4 - 1299.1
 39   LAIKERA 7.0 5 8.7 96.2 460.2 286.6 515.8 182.6 - 1445.2
 40   BARGAON 11.0 5 5.1 72.0 207.6 106.2 448.6 107.7 - 870.1
. VANSADHARA Basin
 1   GOTTA BARRAGE 21.8 10 4.7 24.2 123.6 214.8 122.2 98.4 - 559.0
 2   GUDARI 49.2 8 4.8 49.2 239.4 217.7 279.6 100.0 - 836.7
 3   GUNUPUR 38.0 10 6.1 38.0 126.0 324.2 181.4 127.2 - 758.8
 4   KASHINAGAR 18.8 11 4.3 18.8 159.4 271.2 104.6 89.4 - 624.6
 5   KOTRAGUDA 105.8 12 9.6 105.8 409.4 344.4 182.2 200.8 - 1136.8
 6   KALINGAPATNAM 16.7 9 2.4 16.7 31.0 102.9 75.4 50.8 - 260.1
 7   MOHANA 43.4 13 6.7 43.4 270.4 222.2 162.0 141.6 - 796.2
 8   MAHENDRAGARH 17.0 15 6.7 22.4 179.8 155.6 185.6 140.4 - 661.4
 9   RAYAGADA 23.0 10 6.6 50.0 174.2 162.0 189.8 139.0 - 665.0
 10   BISAM CUTTACK 42.2 9 7.0 62.4 290.1 344.5 203.8 147.4 - 985.8
 11   KOTRAGARH 32.0 5 4.8 32.0 279.8 236.6 324.6 100.0 - 941.0
 12   PARLAKHEMUNDI 20.0 4 6.0 59.0 156.2 130.0 158.0 125.0 - 569.2
 13   R.UDAYGIRI 13.0 8 5.1 29.2 236.4 218.8 164.0 107.0 - 726.2

Hydromet Bulletin Rainfall Reservoir RiverDischarge TravelTime About
Reservoirs
About
GaugeSites
Back to Top

River Gauge Scenario on 21-Sep-2020

Sl
No
GaugeSite Time
in hrs
Gauge
Reading
Gauge
Trend
Warning
Level
Danger
Level
Highest
Level
MAHANADI River
 1   KHAIRMAL 1200 101.35m 108.00m 109.00m 108.31m on 19-Sep-08
at 1300hrs
 2   TIKERPARA 1200 56.80m - - 74.98m on 30-Aug-82
at 1800hrs
 3   NARAJ(IB) 1200 22.40m 25.41m 26.41m 27.60m on 31-Aug-82
at 1700hrs
KUSABHADRA River
 1   NIMAPARA 1200 3.82m 9.85m 10.76m 11.60m on 31-Aug-82
at 0900hrs
DEVI River
 1   ALIPINGAL 1200 2.89m 10.85m 11.76m 13.11m on 11-Sep-11
at 1200hrs
BRAHMANI River
 1   PANPOSH 1200 172.38m 177.61m 178.42m 181.44m on 24-Sep-11
at 1400hrs
 2   RENGALI 1200 77.84m - 88.00m 92.25m on 18-Aug-75
 3   TALCHER 1200 54.42m - 62.91m 65.53m on 19-Aug-75
at 2100hrs
 4   JENAPUR 1200 19.16m 22.00m 23.00m 24.78m on 20-Aug-75
at 1000hrs
BAITARANI River
 1   SWAMPATNA 1200 305.63m - 311.10m 315.66m on 14-Aug-75
at 1700hrs
BRAHMANI River
 1   INDUPUR 1200 3.54m - 8.23m -
BAITARANI River
 1   CHAMPUA 1200 371.73m 375.33m 376.41m 379.06m on 23-Sep-11
at 1100hrs
 2   ANANDAPUR 1200 33.30m 37.45m 38.36m 41.80m on 19-Aug-75
at 2000hrs
 3   AKHUAPADA 1200 16.63m - 17.83m 21.95m on 16-Aug-80
SUBERNAREKHA River
 1   JAMSHEDPUR 1200 116.22m - - 129.82m on 12-Oct-73
at 2300hrs
 2   JAMSOLAGHAT 1200 44.78m 48.32m 49.16m 56.91m on 09-Sep-78
at 0400hrs
 3   RAJGHAT 1200 4.76m 9.45m 10.36m 12.69m on 19-Jun-08
at 0400hrs
BURHABALANGA River
 1   CHANDANPUR 1200 81.32m - - 85.50m on 09-Nov-95
at 2300hrs
 2   BALIMUNDALI 1200 36.56m - - 42.70m on 13-Oct-13
at 1200hrs
 3   NH5, GOVINDPUR 1200 2.30m 7.21m 8.13m 9.67m on 12-Oct-73
at 1800hrs
VANSADHARA River
 1   GUDARI 1200 114.97m - - 121.82m on 17-Sep-80
at 2100hrs
 2   KASHINAGAR 1200 52.98m 53.60m 54.60m 58.93m on 18-Sep-80
at 0200hrs
RUSHIKULYA River
 1   SORADA 1200 78.34m 80.99m 81.98m 83.21m on 04-Nov-90
at 1000hrs
 2   MADHABARIDA 1200 59.53m - 60.65m 61.44m on 18-Oct-99
at 1900hrs
 3   PURUSHOTTAMPUR 1200 12.65m 15.84m 16.84m 19.60m on 04-Nov-90
at 1800hrs
VANSADHARA River
 1   GUNUPUR 1200 81.63m 83.00m 84.00m 88.75m on 17-Sep-80
at 2300hrs

Rising Falling Steady

Hydromet Bulletin Rainfall Gauge RiverDischarge TravelTime About
Reservoirs
About
GaugeSites
Back to Top

Reservoir (Major) Scenario on 21-Sep-2020

Time
in hrs
Reservoir
Level
Inflow Outflow Gates
Opened
Level
Trend
Dead
Storage
Level
FRL /
MWL
Live
Storage
Available*
Live
Storage
Capacity
filled up
Spill
Way
Power
Channel
Canal Total
outflow
1. HIRAKUD on MAHANADI River (MAJOR)
1200 628.75ft 60107
Cusecs
- - - 47398
Cusecs
2 590ft 630ft
630ft
457614.0
Ham
94.9%
2. RENGALI on BRAHMANI River (MAJOR)
1200 122.02m 816.77
Cumecs
- - - 702.88
Cumecs
- 109.72m 123.5m
125.4m
292827.0
Ham
85.8%
3. BALIMELA on SILERU River (MAJOR)
0800 1499.3ft 288.94
Cumecs
- - - 193.9
Cumecs
- 1440ft 1516ft
1518ft
182614.0
Ham
68.2%
4. MACHHKUND on MACHHKUND River (MAJOR)
0800 2741.9ft 77.02
Cumecs
- - - 20.52
Cumecs
- 2685ft 2750ft
2750ft
77277.0
Ham
79.7%
5. UPPER KOLAB on KOLAB River (MAJOR)
0800 851.22m 120.65
Cumecs
- - - 30.72
Cumecs
- 844m 858m
858m
36803.2
Ham
39.4%
6. INDRAVATI on INDRAVATI River (MAJOR)
0800 637.64m 176.92
Cumecs
- - - 63.83
Cumecs
- 625m 642m
643m
99401.0
Ham
66.9%
7. SALANDI on SALANDI River (MAJOR)
0600 75.9m 1.31
Cumecs
- - - 22.64
Cumecs
- 50.24m 82.3m
83.21m
36225.0
Ham
65.1%

Rising Falling Steady

Hydromet Bulletin Rainfall Gauge RiverDischarge TravelTime About
Reservoirs
About
GaugeSites
Back to Top

Reservoir (Medium) Scenario on 21-Sep-2020
Sorry! Reservoir data not available on 21-Sep-2020
Hydromet Bulletin Rainfall Gauge Reservoir TravelTime About
Reservoirs
About
GaugeSites
Back to Top

Average Reservoir Inflow-Outflow on 21-Sep-2020

Sl
No
Name of 
Reservoir
Inflow Outflow Unit Observation Period
 1   HIRAKUD   48913.00     18737.00   Cusecs   DURING LAST 24 HOURS ENDING AT 0900 HRS OF 21.09.2020
 2   RENGALI   0.00     582.65   Cumecs   DURING LAST 24 HOURS ENDING AT 0600 HRS OF 21.09.2020

Hydromet Bulletin Rainfall Gauge Reservoir TravelTime About
Reservoirs
About
GaugeSites
Back to Top

River Discharge Scenario on 21-Sep-2020

Sl
No
DischargeSite Time
in hrs
Discharge Unit
MAHANADI River
1   KHAIRMAL 1200 48800   Cusecs
2   BARMUL 1200 63400   Cusecs
3   MUNDALI 1200 51600   Cusecs
TEL River
1   PATHARLA 1200 31715   Cusecs
BRAHMANI River
1   EXP. BRIDGE. PANKAPAL 0800 26619   Cusecs
BAITARANI River
1   AKHUAPADA NH5 ROAD BRIDGE 0800 24193   Cusecs
SUBERNAREKHA River
1   RAJGHAT 0600 6318   Cusecs

Time of Flow in Mahanadi River between Hirakud & Mundali
Hirakud
Dam
115 Km
(12-18 hrs)
Khairmal
Site
106 Km
(12-16 hrs)
Barmul
Site
95 Km
(12-16 hrs)
Mundali
Anicut

Back to Top